Vườn Đào Giả Thiên Đường Bảo Sơn

6,000,000 

Đơn Vị: m3